Byggfolket i Värmland AB

Byggfolket i Värmland AB är ett byggföretag som utför ny, om- och tillbyggnationer åt privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar.

Vår verksamhet är i huvudsak inriktad mot att utföra total- och utförandeentreprenader inom byggsektorn i Karlstad med omnejd. Vår personalstyrka omfattar 15 byggnads- och möbelsnickare samt 3 målare.

Vi har genom att integrera måleri ytterligare stärkt våra möjligheter att påverka kvaliteten på slutprodukten.
Med vår kunskap inom trä-, betong- och måleriarbeten gör det oss tillsammans med våra duktiga samarbetspartners till ett komplett byggföretag som klarar det mesta.

Vi har lång erfarenhet från branschen och en hög yrkesstolthet hos vår personal.

Välkommen att kontakta oss för offert eller mer information.

Vi utför alla typer av ny- och ombyggnationer samt renoveringar • Små som stora uppdrag!